Podmínky pronájmu karavanů

Základní podmínky:

 • K vypůjčení obytného přívěsu stačí řidičský průkaz skupiny B, pokud ale celková hmotnost soupravy překročí 3500 kg je nutný řidičský průkaz skupiny E
 • Závěsné zařízení odpovídající hmotnosti obytného přívěsu
 • K vypůjčení obytného přívěsu požadujeme předložit dva platné doklady totožnosi (občanský průkaz a řidičský průkaz)
 • Doba rezervace je 5 dní. Během této doby musí být řádně uhrazena zálohová faktura v plné výši.
 • Uhrazením zálohové faktury ve výši 50 % z celkové výše půjčovného je obytný přívěs pevně zarezervován
 • Složení vratné kauce ve výši 10.000,-Kč při převzetí karavanu
 • Právo užívání předmětu nájmu je nepřevoditelné na třetí osobu. To znamená, že nájemce nemá právo přenechat za úplatu čí bezúplatně předmět nájmu do užívání třetí osobě.

Platební podmínky

 • Nejpozději při předání obytného přívěsu musí být uhrazena zálohová faktura ve výši 50 % z celkové výše půjčovného. Zbývající část půjčovného je hrazena při převzetí karavanu.
 • Při vyzvedávání obytného přívěsu se skládá vratná kauce ve výši 10.000,-Kč na případné škody nekryté havarijním pojištěním atd.
 • Dny půjčení a vrácení se počítají jako samostatné dny.
 • Minimální doba půjčení obytného přívěsu v měsící červenci a srpnu je 7 a více dní. Případně dle domluvy.
 • Servisní poplatek na přípravu obytného přívěsu činí 1000,-Kč

Storno podmínky

Pří stornování objednávky ze strany zákazníka účtujeme tyto stornopoplatky:

 • Při stornu objednávky do 60 dnů před termínem 20% ceny nájmu.
 • Při stornu objednávky do 30 dnů před termínem 50% ceny nájmu.
 • Při stornu objednávky 7-14 dnů před termínem 80% ceny nájmu.
 • Při stornu objednávky 0-7 dnů před termínem 100% ceny nájmu.

Předání a vrácení

 • Obytné přívěsy se předávají dle dohody.
 • Obytný přívěs musí být předán v odpovídajícím stavu uklizený a čistý. Při vrácení znečištěného přívěsu účtujeme částku 1000,-Kč, při silném znečištění 3000,-Kč a při nevratném poškozením 5000,-Kč.
 • Převzetí obytného přívěsu a seznámení s jeho obsluhou a užíváním trvá přibližně 30 min.

V případě poruchy, nehody či jiného poškození

 • Obytné přívěsy od roku 2005 jsou havarijně pojištěny se spoluúčastí 5 procent, minimálně 5000,-Kč.
 • V případě škody na obytném přívěsu (dopravní nehoda, živelná událost, vandalismus atd.) nebo poškození jiné věci obytným přívěsem je nutné vždy přivolat polici a nechat si vystavit zápis o události pro pojišťovnu.
 • Pořídit fotodokumentaci.
 • Neprodleně informovat pronajímatele.
 • Veškeré opravy a nákup náhradních dílů je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele.

Slevy

 • Stálí zákazníci mají slevu ve výši 10 %.