Podmínky pronájmu obytného auta

Základní podmínky:

 • K vypůjčení obytného auta stačí řidičský průkaz skupiny B, pokud ale celková hmotnost soupravy překročí 3500 kg je nutný řidičský průkaz skupiny.
 • K vypůjčení obytného auta požadujeme předložit dva platné doklady totožnosti (občanský průkaz a řidičský průkaz).
 • Doba rezervace je 5 dní. Během této doby musí být řádně uhrazena zálohová faktura v plné výši.
 • Právo užívání předmětu nájmu je nepřevoditelné na třetí osobu. To znamená, že nájemce nemá právo přenechat za úplatu čí bezúplatně předmět nájmu do užívání třetí osobě.

Platební podmínky

 • Nejpozději při předání obytného auta musí být uhrazena zálohová faktura ve výši 50 % z celkové výše půjčovného. Zbývající část půjčovného je hrazena při převzetí karavanu.
 • Při vyzvedávání obytného auta se skládá vratná kauce ve výši 25.000,-Kč na případné škody nekryté havarijním pojištěním atd.
 • Dny půjčení a vrácení se počítají jako samostatné dny.
 • Minimální doba půjčení obytného auta v měsící červenci a srpnu je 6 a více dní. Případně dle domluvy.
 • Servisní poplatek na přípravu obytného auta činí 2000,-Kč.
 • Vyzvednutí obytného auta o den dříve od 17 hodin je možné za poplatek 1000,-Kč.

Storno podmínky

Pří stornování objednávky ze strany zákazníka účtujeme tyto stornopoplatky:

 • Při stornu objednávky do 60 dnů před termínem 20% ceny nájmu.
 • Při stornu objednávky do 30 dnů před termínem 50% ceny nájmu.
 • Při stornu objednávky 7-14 dnů před termínem 80% ceny nájmu.
 • Při stornu objednávky 0-7 dnů před termínem 100% ceny nájmu.

Předání a vrácení

 • Obytné auta se předávají dle dohody vždy od 8 hodin a vrací se do 17 hodin.
 • Obytné auto se předává s plně natankovanou nádrží nafty a stejně tak se vrací. Obytné auto se půjčuje se dvěma plnými láhvemi propan-butanu. Zákazník jejich výměnu neřeší stejně tak i dolití vody do nádrže na vodu.
 • Obytné auto se předává s čistou WC kazetou doplňenou o chemii. Zákazník vrací WC kazetu vylitou a vypláchnutou v opačném případě se účtuje poplatek za nevylití WC kazety a to 1000,-Kč
 • Obytný vůz musí být předán v odpovídajícím stavu uklizený a čistý. Při vrácení znečištěného vozu účtujeme částku 1000,-Kč, při silném znečištění 3000,-Kč a při nevratném poškozením 5000,-Kč.
 • Převzetí obytného auta a seznámení s jeho obsluhou a užíváním trvá přibližně 45 min.

V případě poruchy, nehody či jiného poškození

 • Obytné auta jsou havarijně pojištěny se spoluúčastí 5 procent, minimálně 5000,-Kč.
 • V případě škody na obytném přívěsu (dopravní nehoda, živelná událost, vandalismus atd.) nebo poškození jiné věci obytným přívěsem je nutné vždy přivolat polici a nechat si vystavit zápis o události pro pojišťovnu.
 • Pořídit fotodokumentaci.
 • Neprodleně informovat pronajímatele.
 • Veškeré opravy a nákup náhradních dílů je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele.